Cynhyrchion

 • Organic Onion Series No Pollution

  Cyfres Nionyn Organig Dim Llygredd

  Mae winwnsyn yn cael ei ddosbarthu ledled Tsieina a'i drin yn eang, ond hefyd y tu allan i Tsieina.
  Mae winwnsyn yn cynnwys protein, carbohydradau a fitaminau a mwynau eraill, sydd o fudd mawr i'r corff dynol.

 • Asparagus Delicate Texture And Rich Nutrition

  Gwead Moethus Asbaragws A Maeth Cyfoethog

  Mae cynnwys seleniwm asbaragws yn uwch na chynnwys llysiau cyffredin, yn agos at fadarch sy'n gyfoethog mewn seleniwm, a hyd yn oed yn debyg i gynnwys pysgod a berdys morol.

 • Frozen And Fresh Basil Puree

  Piwrî Basil wedi'i Rewi A Ffres

  Mae basil yn gyfeiliant gwych i domatos, boed mewn prydau, cawl neu sawsiau.
  Gellir ei ddefnyddio ar gyfer pizza, saws sbageti, selsig, cawl, sudd tomato, saws, A dresin salad.
  Gellir cymysgu basil hefyd ag oregano, teim a saets i gael blas cyfoethog mewn cŵn poeth, selsig, sawsiau neu sawsiau pizza.

 • Lemongress Diced And Puree

  Lemongress Wedi'i Dreisio A Phiwrî

  Mae lemonwellt yn cael ei dyfu'n eang yn y trofannau, yn bennaf yn India'r Gorllewin, Dwyrain Affrica a Tsieina.Wedi'i drin yn Guangdong, Hainan a Taiwan Tsieina.

 • Frozen And Healthy Coriander Puree

  Piwrî Coriander Wedi'i Rewi Ac Iach

  Mae gan goesau a dail coriander flas arbennig ac fe'u defnyddir yn aml fel addurn a gwella blas.mae'n un o'r llysiau gorau y mae pobl yn hoffi eu bwyta. Mae Coriander yn cynnwys llawer o olew anweddol, ei arogl arbennig yw'r olew anweddol a anfonir allan.

 • Low Temperature Fried Vegetable Series

  Cyfres Llysiau Ffrio Tymheredd Isel

  Mae Better Life Foods Inc yn gyfystyr â “Better Gourmet”, yn cynhyrchu bwydydd a danteithion Asiaidd.Does dim gorau, dim ond gwell!Ym maes archwilio blasus, byddwn yn gwneud ymdrechion dyfal, byth yn stopio ac yn mynd ar drywydd excellence.Better bywyd bwydydd yn cynnig nifer o Krispy Llysiau.

 • Health Crispy King Organic Series

  Iechyd Crispy King Organic Series

  Mae bwydydd bywyd gwell yn cynnig nifer o Olew Olewydd Virgin Extra Organig wedi'i drwytho â chynhyrchion Creisionllyd ar gyfer Cyfeiliannau Bwyd: Pizza, stêc, pasta gyda sawsiau cig coch, antipasto, pastai cig, nwdls cig eidion ac ati.

 • Organic Garlic Series All Kinds Of Dishes Necessary

  Cyfres Garlleg Organig Pob Math O Seigiau Angenrheidiol

  Mae garlleg ( Allium sativum ) yn aelod o deulu Amaryllis (lili) ac mae'n perthyn i winwns, sialóts, ​​cennin syfi, a chennin.

 • High Quality Organic Chilli Series

  Cyfres Tsili Organig o Ansawdd Uchel

  Mae bwydydd bywyd gwell yn cynnig nifer o wahanol bupurau sy'n mynd yn wych gydag unrhyw saws neu ddysgl, yn ysgafn ac yn sbeislyd.

 • High Quality Organic Ginger Series

  Cyfres Sinsir Organig o Ansawdd Uchel

  Mae'n debyg bod sinsir yn tarddu o goedwigoedd trofannol mewn rhanbarthau o is-gyfandir India i dde Asia, lle mae ei amaethu yn parhau i fod ymhlith cynhyrchwyr mwyaf y byd, gan gynnwys India, Tsieina, a gwledydd eraill de Asia.Mae nifer o berthnasau gwyllt i'w cael o hyd yn y rhanbarthau hyn, ac mewn rhanbarthau byd trofannol neu isdrofannol, megis Hawaii, Japan, Awstralia, a Malaysia.